Disqus thêm Google vào hệ thống comment

Mình dùng hệ thống comment nay gần một năm. Thấy rất nhiều tính năng mà hệ thống comment của Blogger ko có.

Rất tiếc là Disqus không hổ rợ đăng nhập bằng tài khoản Google vào. Sáng nay, mình lên blog của họ thì thấy có thông báo họ bắt đầu có tính năng này. Không phải là tin mới nhưng cũng muốn chia sẽ với tất cả mọi người.

Cài đặt:

Bạn đăng nhập vào Disqus,chọn Settings,đánh dấu tick vào ô Google như hình dưới:

Disqus thêm Google vào hệ thống comment

Giao diện hộp comment khi add  tính năng đăng nhập Google:

Disqus thêm Google vào hệ thống comment


Nếu đang đăng nhập vào Google muốn dùng comment này chỉ cần bấm vào icon Google mà khỏi cần nhập thông tin tài khoản.