• Chế độ hiển thị
Hình ảnh

Tuỳ chỉnh HTML trong Dynamic Views Template Blogger

Hình ảnh

Friends+Me: Sync status từ Google+ cho Facebook và Twitter

Hình ảnh

Livefyre cho Blogger

Hình ảnh

All new Disqus 2012

Hình ảnh

Làm sạch comment trên Blogger bằng Disqus

Hình ảnh

Già hú đang làm vừa lòng người dùng

Hình ảnh

Pinterest Gallery Widget cho Blogger

Hình ảnh

Cập nhật: Tên miền Tiếng Việt MIỄN PHÍ cho Blogspot (có DNS)

Hình ảnh

Tại sao mình chọn Disqus là hệ thống comment trên blog?

Hình ảnh

Cài đặt Mobile Template cho blog của bạn bằng Toolbar Wibiya

Ảnh của tôi
Nguyện (@Trannguyenqb)
"Người cũ tính cũ và thích những thứ cũ kỹ. " Facebook : @Trannguyenqb Twitter: @Trannguyenqb Pinterest: @Trannguenqb Instagram:@Trannguyenqb Contact: m.me/trannguyenqb
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Hỏi thăm

Gửi