@Trannguyenqb

Chè tươi, vị quê

Tết đã về! Ra ngõ là gặp hàng hoá. Đủ cả tây tàu, nội ngoại, xa gần. Đồ ăn thức uống lại càng la liệt với các kiểu nhãn mác xanh đỏ tím vàng. Nhưng tết này, ai về thăm quê, có nhớ cái bát nước chè tươi sánh vàng thơm chát rót từ cái ấm giỏ nhồi bông? Chè tươi hái từ vườn nhà hãm với nước mưa, vài