Ad Section

28 thg 3, 2012

Pinterest Gallery Widget cho Blogger

Bạn chơi blogspot và muốn chèn một gallery vào blog. Đơn giản, khi bạn có Tài khoản trên Picasa hay Flickr. Blogger hổ trợ bạn widget. Còn với Pinterest thì sao.Quá mới nên nó chưa hỗ trợ widget chứ sao :-). Với người dùng WP đơn giản là dùng Pinterest RSS Widget

Còn với Blogger thì sao:

Bạn vào Bố cục-> Thêm gadget:--> Chọn HTML/JAVASCRIPT

Pinterest Gallery Widget cho Blogger

Bạn dán đoạn code download được download ở đây vào: [Link]

Tùy chỉnh: -Thay : http://www.pinterest.com/YOUR-USER-NAME/feed.rss bằng địa chỉ Feed trang pinterest của bạn. Ví dụ như của mình: http://www.pinterest.com/trannguyenqb/feed.rss. Hoặc bạn có thể tạo gallery cho từng board dạng: http://www.pinterest.com/trannguyenqb/ten-board/feed.rss. Bạn có thể thêm chức năng Follow vào phía dưới Widget.

Đây là DEMO trên blog gốc của Codeitpretty với hiệu ứng rê chuột vào:

Pinterest Gallery Widget cho Blogger

Lưu ý: Nhớ là nếu widget không hiển thị tức là code bạn nhúng vào xung đột vs jQuery đấy :-) Save template lại là xong.

Nguồn: Codeitpretty

Author

Nguyện (@Trannguyenqb)
Nguyện (@Trannguyenqb)

"Người cũ, tính cũ và thích những thứ cũ kỹ " FB/Twitter/Instagram/Mastodon: @Trannguyenqb

Distributed By Protemplateslab