@Trannguyenqb

Làm sạch comment trên Blogger bằng Disqus

Hôm trước viết cái bài về Disqus, nhận thấy nếu bạn biết thêm chút ít về nó giúp hệ thống comment của mình mạnh mẽ hơn, bạn sẽ thích nó hơn. Bài này, Tí sẽ hướng dẫn cách làm cho comment trên Blogger của bạn “sạch” hơn với những cài đặt đơn giản mà hệ thống comment mặc định chưa có (hoặc sẽ không bao giờ có)^_^ 1.Lọc spam: Hệ