@Trannguyenqb

Livefyre cho Blogger

Trở lại Blogger với một chủ đề rất quen thuộc: hệ thống comment cho Blogger. Chắc bạn đã quen với những hệ thống comment như Js-kit, Intense debate hay Disqus. Bài này, tí giới thiệu bạn thêm một hệ thống comment không hẳn mới, nhưng mới với người sử dụng Blogspot. Đó là Livefyre. Chỉ là cho bạn một sự lựa chọn bên cạnh hệ thống comment nghèo nàn của