Bình luận cho @Trannguyenqb https://www.trannguyenqb.com Người cũ. Sun, 29 Sep 2019 16:40:43 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 Phản hồi cho Company Pages trên Linkedin bởi Trần Đình Nguy https://www.trannguyenqb.com/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-81 Sun, 29 Sep 2019 16:40:43 +0000 https://www.trannguyenqb.com/2014/05/03/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-81 Bạn ơi, sao hiện giờ mình click create company page thì hiện lên thông báo sau: "We&#39re sorry that a new company cannot be created at this time. For further questions, please contact us using the Customer Service link at the bottom of this page."Vậy mình làm sao để tạo trang doanh nghiệp được? Bạn giúp mình với. Xin cám ơn Ad nhiều

]]>
Phản hồi cho Company Pages trên Linkedin bởi Trần Đình Nguy https://www.trannguyenqb.com/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-80 Sun, 29 Sep 2019 16:40:43 +0000 https://www.trannguyenqb.com/2014/05/03/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-80 Vẫn tạo Pages bình thường bạn nhé.Bạn làm đúng như hướng dẫn mà mình viết coi.

]]>
Phản hồi cho Company Pages trên Linkedin bởi Trần Đình Nguy https://www.trannguyenqb.com/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-79 Sun, 29 Sep 2019 16:40:43 +0000 https://www.trannguyenqb.com/2014/05/03/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-79 Có nghĩa là bạn ko thể tạo trang bh.Bạn chờ đi.Hoặc là nó ngừng tính năng này rồi.Để mình xem sao đã 🙂

]]>
Phản hồi cho Livefyre cho Blogger bởi Trần Đình Nguyện https://www.trannguyenqb.com/livefyre-cho-blogger_12/#comment-77 Thu, 16 Apr 2015 02:35:25 +0000 https://www.trannguyenqb.com/2012/09/12/livefyre-cho-blogger_12/#comment-77 Mình không hiểu ý bạn lắm 🙂

]]>
Phản hồi cho Livefyre cho Blogger bởi Trần Đình Nguyện https://www.trannguyenqb.com/livefyre-cho-blogger_12/#comment-76 Wed, 08 Apr 2015 07:40:55 +0000 https://www.trannguyenqb.com/2012/09/12/livefyre-cho-blogger_12/#comment-76 KHông đặt được tên tiếng việt 🙂

]]>
Phản hồi cho Company Pages trên Linkedin bởi Trần Đình Nguyện https://www.trannguyenqb.com/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-75 Mon, 28 Jul 2014 10:48:54 +0000 https://www.trannguyenqb.com/2014/05/03/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-75 Vẫn tạo Pages bình thường bạn nhé.Bạn làm đúng như hướng dẫn mà mình viết coi.

]]>
Phản hồi cho Company Pages trên Linkedin bởi Trần Đình Nguyện https://www.trannguyenqb.com/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-74 Mon, 28 Jul 2014 10:42:24 +0000 https://www.trannguyenqb.com/2014/05/03/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-74 Có nghĩa là bạn ko thể tạo trang bh.Bạn chờ đi.Hoặc là nó ngừng tính năng này rồi.Để mình xem sao đã 🙂

]]>
Phản hồi cho Company Pages trên Linkedin bởi Trần Đình Nguyện https://www.trannguyenqb.com/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-73 Fri, 25 Jul 2014 08:30:07 +0000 https://www.trannguyenqb.com/2014/05/03/company-pages-tren-linkedin_3/#comment-73 Bạn ơi, sao hiện giờ mình click create company page thì hiện lên thông báo sau: "We're sorry that a new company cannot be created at this time.
For further questions, please contact us using the Customer Service link
at the bottom of this page."
Vậy mình làm sao để tạo trang doanh nghiệp được? Bạn giúp mình với. Xin cám ơn Ad nhiều

]]>
Phản hồi cho All new Disqus 2012 bởi Trần Đình Nguyện https://www.trannguyenqb.com/all-new-disqus-2012/#comment-72 Tue, 19 Mar 2013 03:57:00 +0000 https://www.trannguyenqb.com/2012/05/08/all-new-disqus-2012/#comment-72 Bạn xem trong phần cài đặt, tab General có phần ngôn ngữ,chọn Vietnamese.

]]>
Phản hồi cho All new Disqus 2012 bởi Hóa Học Ngày Nay https://www.trannguyenqb.com/all-new-disqus-2012/#comment-71 Mon, 18 Mar 2013 08:05:08 +0000 https://www.trannguyenqb.com/2012/05/08/all-new-disqus-2012/#comment-71 Làm sao để hiện thị tiếng Việt trong Disqus 2012? Có ai biết không?

]]>