@Trannguyenqb

DIY – Tự làm lấy!

DIY ,cụm từ viết tắt của “Do it yourseft”, một thuật ngữ được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây, trong cộng đồng các bạn trẻ Việt Nam. Thuật ngữ này được hiểu đơn giản là tự làm mọi thứ cho mình mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Trong lĩnh vực công nghệ, DIY còn thể hiện sự sáng tạo của những người