@Trannguyenqb

Cập nhật: Tên miền Tiếng Việt MIỄN PHÍ cho Blogspot (có DNS)

Hiện tại, tên miền tiếng Việt đuôi miễn phí .vn (từ 30/04/2011) chỉ cho phép cài đặt chuyển hướng đến blog mà không hỗ trợ DNS. Vậy làm thế nào để cài đặt tên miền Tiếng việt cho Blogspot. Giải pháp là mua một tên miền IDN đuôi .com, .net, .org, .biz….. Hoặc miễn phí với Co.Cc. Tình hình là sau hơn nữa năm bị block trên kết quả tìm