@Trannguyenqb

Facebook Instant Article cho trang Blogspot.

Bài này, mình định viết từ năm ngoái. Một phần do tên miền gần hết hạn, chờ mua lại tên miền mới, một phần do lười. Tính đến thời điểm hiện tại, cũng hơn một năm Facebook cho phép tất cả các Blogger sử dụng Facebook Instant Article (FBIA) cho blog của mình. Hàng loạt người dùng đã có thể cài đặt FBIA cho trang WordPress. Riêng Blogspot và các

Tạo nút Call to Action cho bài đăng trên Facebook Pages

Tính năng tạo nút Call to Action trước đây chỉ dành cho các quảng cáo trả tiền của Facebook. Sức mạnh của nút Call to action thì khỏi bàn. Về phía người quản trị Pages trên Facebook, mấy tháng trước mình có nghe đến việc tạo nút Call to Action trên Tab của Pages. Đọc hướng dẫn nghe người ta bảo là đổi IP qua Mỹ :-D. (Hôm bữa tạo