@Trannguyenqb

Cài đặt Mobile Template cho blog của bạn bằng Toolbar Wibiya

Như bạn biết đấy, Blogger hiện tại đâng cung cấp cho người dùng tính năng bật themes đc tối ưu cho di động. Rất tiếc là mấy theme này quá đơn giản. Sáng nay,lên check mail,thấy có mail từ Wibiya: Thế là xắn tay áo làm luôn. Đầu tiên,vào link này. Vào trang của nó,bạn phải đăng nhập bằng email và pass. Sẽ hiên ra trang này nhá: Nhập địa