@Trannguyenqb

Pinterest Gallery Widget cho Blogger

Bạn chơi blogspot và muốn chèn một gallery vào blog. Đơn giản, khi bạn có Tài khoản trên Picasa hay Flickr. Blogger hổ trợ bạn widget. Còn với Pinterest thì sao.Quá mới nên nó chưa hỗ trợ widget chứ sao :-). Với người dùng WP đơn giản là dùng Pinterest RSS Widget Còn với Blogger thì sao: Bạn vào Bố cục-> Thêm gadget:–> Chọn HTML/JAVASCRIPT Bạn dán đoạn code download