@Trannguyenqb

Tháng giêng là tháng… ăn chơi?

Không biết từ bao giờ trong dân gian xuất hiện câu tục ngữ: “Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Người bảo xuất hiện từ trước thời Pháp thuộc, người lại bảo “niên đại” của nó không kém gì tuổi 1000 năm của kinh thành Thăng Long. Đã xuất hiện và tồn tại đến ngày nay thì chắc hẳn đó là hợp lý. Làm việc nhiều ai cũng cần nghỉ ngơi,

Những phong tục đẹp ngày Tết

Mỗi nơi trên thế giới đều có những phong tục đón Tết khác nhau, có phong tục tồn tại và phát triển, có phong tục lại mất đi theo đà tiến hoá của xã hội. Riêng phong tục đón Tết của dân tộc ta bắt nguồn từ những điển tích, huyền thoại xa xưa xem ra có vẻ huyền bí. Nhưng nếu chúng ta tìm hiểu kỹ sẽ thấy nó

Tháng “củ mật”

Xưa kia các cụ gọi tháng chạp là “tháng củ mật” bởi tháng ấy nhiều trộm đạo, mọi người (nhất là các tuần đinh) phải củ soát cẩn mật. Xét cho cùng cũng vì đói mà đầu gối phải bò. Bây giờ, không còn đói nữa nên “tháng củ mật” cũng có gì khang khác. Tháng sống gấp Tháng chạp. Cái ngày cuối cùng của một tháng đen đủi, và

"Ông Giao thừa"

PN – Hết năm cũ ắt phải Tết để làm bàn đạp tiến vào năm mới, hy vọng mới. Nếu không có Tết thì chẳng còn năm cũ lẫn năm mới. Lúc ấy người ta biết tiến vào đâu và dừng lại để thở ở đâu? Thậm chí, còn không biết mình  có di chuyển hay không, hay chỉ đứng yên, hay chỉ trôi xiết mãi theo dòng thời gian